จดทะเบียนบริษัท

บริษัท เอ็มทีเอ การบัญชี จำกัด ให้บริการจดทะเบียนบริษัทในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งทางบริษัทมีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าถึงที่บ้าน

 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • ระยะเวลา 3-5 วันในการดำเนินการจดทะเบียน 

 

อัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติม

 • จดทะเบียนบริษัท ราคา 4,900 บาท
 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
 • จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com