บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

Last updated: 28 ก.ย. 2560  |  2679 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

รับจัดทำและขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมจัดทำทะเบียนลูกจ้างและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภงด.91 ,90

การบริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

  • จัดทำและขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • จัดทำทะเบียนลูกจ้าง

การบริการยื่นเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานต่อกองคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ

  • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและยื่นต่อกระทรวงแรงงาน
  • จัดทำทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและยื่นต่อกระทรวงแรงงาน

การค่าบริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท 40(1)  เช่น เงินเดือนและค่าจ้างที่เป็นประจำ  เท่านั้น
  • สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท 40(2)  เช่น โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภงด.91 ,90 


Powered by MakeWebEasy.com