บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนฯ

Last updated: 28 ก.ย. 2560  |  2755 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนฯ

รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา

บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนฯ

  • บริการจองชื่อนิติบุคคล
  • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท
  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างร้าน

บริการการจดทะเบียนและขออนุญาต

  • จัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ทะเบียนพาณิชย์
  • เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ถือหุ้น, เพิ่มทุน, ลดทุน, ย้ายที่ตั้ง, ตราสำคัญของบริษัท
  • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด
  • จดทะเบียนลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, โอนเครื่องหมายการค้า
  • ขอหนังสือรับรอง, คัดหลักฐานการจดทะเบียนและงบการเงินของบริษัท

Powered by MakeWebEasy.com